II Poznańska Konferencja ACT
(3-4 grudnia 2016)

Komitet naukowy konferencji stanowili:
  • prof. Paweł Ostaszewski,
  • dr Agnieszka Mościcka-Teske,
  • dr Mariusz Zięba,
  • dr Anna Ziółkowska,
  • dr Katarzyna Markowska-Regulska
Komitet organizacyjny stanowili:
  • Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
  • Koło Naukowe Tu i Teraz
  • ACBS Polska
Więcej informacji znajdziecie na stronie SWPS.

Postawa uważna – Barbara Ostrowska

Postawa zaangażowana. Twoje życie to twoje wybory – Maciej Jankowski

Wykorzystanie macierzy w treningu akceptacji i zaangażowania – Paweł Dyberny

Wpływ diagnozy psychiatrycznej na dobrostan psychiczny - mgr Anna Lipska

Choroba skóry, stygmatyzacja i ACT - mgr Tomasz Zięciak

Jak działa psychoterapia? - mgr Bartosz Kleszcz

Czym jest psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej? - mgr Joanna Dudek