coaching

coaching a inne profesje

Coaching i inne profesje

Ten artykuł będzie poświęcony porównaniu coachingu z innymi profesjami takimi jak: psychoterapeuta, trener, doradca, mentor czy mówca motywacyjny. Każda z nich ma swoje ramy i będziemy mogli im się przyjrzeć bliżej.

coaching

Coaching i jego początki

W ostatnich latach coaching zyskał dużą popularność. Jaka jest jego geneza? Ten artykuł spróbuje odpowiedzieć na to pytanie. Na jego rozwój miały wpływ wiele dziedzin, między innymi: sport, psychologia, zarządzanie i doradztwo. Jak widzimy coaching ma interdyscyplinarny charakter. Ustalenie jednoznacznej definicji i jego przynależności jest bardzo skomplikowane. Możemy mówić tutaj o interferencji idei, czyli przenikaniu się różnych teorii i założeń.